Reklama, czyli droga do klienta

marketing

Produkt lub usługa, aby mogły trafić do klienta muszą przebyć długą drogę. Nie zawsze jednak klient ma szansę dowiedzieć się o istnieniu określonego produktu. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, dlaczego ludzie kupują u konkurencji, a nie u nich. Dlaczego produkty innych schodzą, jak świeże bułeczki, a niczym w składzie i formie nie różnią się od naszych wytworów.

Odpowiedź leży bardzo często nie w samym produkcie i poza obszarem produkcji. Kiedy ktoś pyta o to, dlaczego istnieje taka różnica w ilości sprzedawanych produktów pomiędzy nim, a konkurencją, warto wówczas zapytać o ilość środków, które zainwestował w reklamę i kto dla niego prowadził kampanię reklamową lub promocyjną. Bardzo często okazuje się, że tu widać wyraźną różnicę pomiędzy podmiotami konkurującymi o klienta. Skąd on ma znać produkt, nasz produkt, jeśli nie zainwestowaliśmy w reklamę. Reklama bez wątpienia jest szansą dotarcia z produktem do świadomości klienta. Nie warto zatem oszczędzać na reklamie i organizować jej własnymi siłami.

Efekt takiego postępowania, gdy chcemy reklamować produkt własnymi siłami i małymi kosztami bardzo często nie przynosi spodziewanych efektów i rezultatów. Warto prowadzenie kampanii reklamowej powierzyć takim podmiotom, jak:
agencja reklamowa,
– agencja marketingowa.

Profesjonalnie zorganizowana kampania reklamowa powinna przełożyć się zawsze na zwiększone zainteresowanie działalnością reklamowanej firmy oraz wywołać w rezultacie wzrost sprzedaży usług lub produktów. Jedynie posiadanie rynków zbytu oraz klientów, którzy sięgną po nasz produkt pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej z nadzieją osiągnięcia zysku.