Na czym polega geotechnika? Wyjaśniamy

geotechnika-titan

Geotechnika, inżynieria, która zajmuje się właściwościami gleby i skał w inżynierii budowlanej. Geotechnik dokonuje powiązanych ocen, szczególnie związanych z glebą (masami gleby), w przeciwieństwie do geologa, który zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi ze skałami.


Metody
Metody oparte są na fizyce, chemii, mechanice i geologii. Dzięki badaniom naziemnym geotechnicy zdobywają wiedzę o naturze gruntu. Jest to wykorzystywane w obliczeniach, które stanowią podstawę do projektowania i wymiarowania budynków i konstrukcji.

Ważne zagadnienia
Ważnymi zagadnieniami w geotechnice są ocena nośności i ich obciążenia pod obciążeniem, nacisk gruntu na ściany podpierające i piwnicowe, stabilność wykopów drogowych i naturalnych zboczy, fundamenty konstrukcji morskich i rurociągów. Geodynamika to obszar geotechniki, który obejmuje trzęsienia ziemi i wstrząsy spowodowane ruchem, maszynami i wybuchami.

Stosowanie.
Geotechnika jest wykorzystywana do budowy dróg, kolei, lotnisk, stawów, nabrzeży, fundamentów budynków i mostów oraz konstrukcji podziemnych w ładunkach.

Geotechnika środowiskowa.
Geotechnika środowiskowa to dziedzina geotechniki i geologii inżynierskiej. Dzięki specjalnym badaniom gleby można dowiedzieć się, czy gleby zawierają zanieczyszczenia; jakie substancje (metale ciężkie, ropa itp.) i w jakich ilościach. Ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń można ocenić za pomocą modeli matematycznych. Wiele zanieczyszczeń może być transportowanych w wodach podziemnych, a symulacja przepływu wód podziemnych jest tego ważną częścią. Skuteczne czyszczenie zanieczyszczonej gleby jest obecnie ważnym obszarem badań.