Czym są roboty ziemne?

roboty ziemne kraków

Każda nowa inwestycja wymaga najpierw odpowiedniego przygotowanego terenu. Roboty ziemne polegają na przygotowaniu gruntu, czyli ziemi. Najczęściej ziemia usuwana jest z pola budowy, ale tutaj też często dochodzi do przemieszczania, przewożenia i kształtowania tego gruntu.

Do robót ziemnych wykorzystywane są specjalistyczne urządzenia i maszyny, najczęściej korzysta się z usługi koparko ładowarką, która najlepiej sprawdza się przy takich zadaniach. Pozostałe maszyny, które są użytkowane to: ładowarki, spycharki, koparki, walce, równiarki,

Jak wyglądają roboty ziemne?

Najczęściej jest to proces wydobywania ziemi, przekładania jej, wyrzucania.

POLECAMY: roboty ziemne Kraków – Wykopy LitBud

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne ze względu na charakter i sposób wykonywania dzielą się na: podstawowe, przygotowawcze i porządkowe i wykończeniowe. Do podstawowych wlicza się niwelację i makroniwelacja, wykopy szeroko- i wąsko- przestrzenne. Wykopy, w których czasie wykopuje się i wydobywa ziemie za pomocą koparki. Kolejną to nasypy, które wykonuje się najczęściej w formie kontrolowanej, czyli układa warstwami i zagęszcza. Do drugiego typu można wliczyć prace, które wiążą się z uporządkowaniem placu budowy oraz optymalizacji czasu pracy w późniejszym czasie. Tu możemy zaliczyć wycinkę drzew i roślinności, odprowadzenie wód opadowych i uporządkowanie terenu budowy. Do wykończeniowych zadań wlicza się wykopanie fundamentów.

Bezpieczeństwo w czasie robót ziemnych

Wszelkie budowy z użyciem maszyn jest nie lada wyzwaniem i skierowanym do odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzialność za organizacje i bezpieczeństwo w miejscu budowy ponosi zazwyczaj kierownik budowy, który ma za zadanie koordynowanie operacji, by przebiegały w sposób prawidłowy. Zawsze trzeba wziąć pod uwagę rodzaj i sposób, jakim dane roboty ziemne będą wykonywane.